Diensvoorwaardes

DEUR HIERDIE WEBWERF TE GEBRUIK EN / OF TE BESOEK (Gesamentlik, insluitend alle inhoud beskikbaar deur die SPELDOME.COM domeinnaam, die “SPELDOME.COM webwerf”, of “Webwerf”), JY DUI OP JOU BEKRAGTIGING VAN GEBRUIKSVOORWAARDES, Wat word gepubliseer by https://WWW.SPELDOME.COM/TERMS-OF-SERVICE/ EN WAT HIERIN OPGENEEM WORD DEUR VERWYSING. As u nie tot enige van hierdie bepalings instem nie, Moet asseblief nie die SPELDOME.COM webwerf gebruik nie.
2. SPELDOME.COM webwerf
Hierdie gebruiksvoorwaardes is van toepassing op alle gebruikers van die SPELDOME.COM webwerf, insluitend gebruikers wat ook bydraers van manga-inhoud is, Inligting, en ander materiaal of dienste op die webwerf. Die SPELDOME.COM webwerf kan skakels na derdeparty-webwerwe bevat wat nie besit of beheer word deur SPELDOME.COM. SPELDOME.COM het geen beheer oor, Aanvaar geen verantwoordelikheid vir, Die inhoud, privaatheidsbeleid, of praktyke van enige derdeparty-webwerwe. Bykomend, SPELDOME.COM sal nie en kan nie die inhoud van enige derdeparty-webwerf sensor of wysig nie. Deur die gebruik van die webwerf, u verlig SPELDOME.COM uitdruklik van enige en alle aanspreeklikheid wat voortspruit uit u gebruik van enige derdeparty-webwerf. Dienooreenkomstig, ons moedig u aan om bewus te wees wanneer u die SPELDOME.COM webwerf verlaat en om die bepalings en voorwaardes en privaatheidsbeleid van mekaar se webwerf wat u besoek, te lees.
3. Webwerf Toegang
'N. SPELDOME.COM verleen u hiermee toestemming om die webwerf te gebruik soos uiteengesit in hierdie gebruiksvoorwaardes, Met dien verstande dat: (Ek) u gebruik van die webwerf soos toegelaat, is uitsluitlik vir u persoonlike, nie-kommersiële gebruik; (Ii) u sal nie enige deel van die webwerf in enige medium kopieer of versprei sonder SPELDOME nie.COM se vooraf skriftelike magtiging; (Iii) u sal nie enige deel van die webwerf verander of verander nie, behalwe as wat redelikerwys nodig mag wees om die webwerf vir die beoogde doel te gebruik; En (Iv) u sal andersins voldoen aan die bepalings en voorwaardes van hierdie gebruiksvoorwaardes.

B. Om toegang tot sommige funksies van die webwerf te verkry, Jy sal 'n rekening moet skep. Jy mag nooit 'n ander se rekening sonder toestemming gebruik nie. Wanneer jy jou rekening skep, u moet akkurate en volledige inligting verskaf. U is alleen verantwoordelik vir die aktiwiteit wat op u rekening plaasvind, en jy moet jou rekeningwagwoord veilig hou. U moet SPELDOME.COM onmiddellik in kennis stel van enige sekuriteitsbreuk of ongemagtigde gebruik van u rekening. Alhoewel SPELDOME.COM nie aanspreeklik sal wees vir u verliese wat veroorsaak word deur enige ongemagtigde gebruik van u rekening nie, jy kan aanspreeklik wees vir die verliese van SPELDOME.COM of ander as gevolg van sodanige ongemagtigde gebruik.

C. U stem in om geen outomatiese stelsel te gebruik of te begin nie, Insluitend sonder beperking, “robotte,” “spinnekoppe,” “vanlyn lesers,” Ens., wat toegang tot die webwerf verkry op 'n manier wat meer versoekboodskappe aan die SPELDOME.COM bedieners stuur in 'n gegewe tydperk as wat 'n mens redelikerwys in dieselfde tydperk kan produseer deur 'n konvensie aanlyn webblaaier te gebruik. Nieteenstaande die voorgaande, SPELDOME.COM verleen die operateurs van openbare soekenjins toestemming om spinnekoppe te gebruik om materiaal van die webwerf te kopieer met die uitsluitlike doel om openbare beskikbare soekbare indekse van die materiaal te skep, maar nie kaste of argiewe van sulke materiale nie. SPELDOME.COM behou die reg voor om hierdie uitsonderings oor die algemeen of in spesifieke gevalle te herroep. U stem in om geen persoonlik identifiseerbare inligting in te samel of te oes nie, insluitend rekeningname, vanaf die webwerf, of om die kommunikasiestelsels wat deur die webwerf verskaf word, vir enige kommersiële versoekdoeleindes te gebruik. Jy stem in om nie te vra nie, Vir kommersiële doeleindes, enige gebruikers van die webwerf met betrekking tot hul gebruikersvoorleggings.

4. Intellektuele eiendomsregte
Die inhoud op die SPELDOME.COM webwerf, behalwe alle gebruikersvoorleggings (Soos hieronder gedefinieer), Insluitend sonder beperking, die teks, Sagteware, Skripte, Grafiese, Foto's, Klanke, Musiek, Video's, interaktiewe funksies en dies meer (“Inhoud”) en die handelsmerke, diensmerke en logo's daarin vervat (“Punte”), is in besit of gelisensieer om te SPELDOME.COM, onderhewig aan kopiereg en ander intellektuele eiendomsregte onder die Verenigde State en buitelandse wette en internasionale konvensies. Inhoud op die webwerf word slegs aan u verskaf AS IS vir u inligting en persoonlike gebruik en mag nie gebruik word nie, Gekopieer, gereproduseer, Versprei, Oordraagbare, uitsending, Vertoon, Verkoop, Gelisensieer, of andersins uitgebuit vir enige ander doeleindes hoegenaamd sonder die vooraf skriftelike toestemming van die onderskeie eienaars. SPELDOME.COM behou alle regte voor wat nie uitdruklik in en aan die webwerf en die inhoud toegestaan word nie. U stem in om nie aan die gebruik deel te neem nie, Kopieer, of verspreiding van enige van die inhoud anders as wat uitdruklik hierin toegelaat word, Insluitend enige gebruik, Kopieer, ordistribution van gebruikersvoorleggings van derde partye verkry via die webwerf vir enige kommersiële doeleindes. As u 'n kopie van die inhoud vir persoonlike gebruik aflaai of druk, u moet alle kopiereg en ander eiendomskennisgewings daarin vervat behou. Jy stem in om nie te omseil nie, deaktiveer of andersins inmeng met sekuriteitsverwante kenmerke van die SPELDOME.COM webwerf of kenmerke wat die gebruik of kopiëring van enige inhoud voorkom of beperk of beperk of beperkings afdwing op die gebruik van die SPELDOME.COM webwerf of die inhoud daarin.
5. Gebruikersvoorleggings
'N. Die SPELDOME.COM webwerf kan nou of in die toekoms die indiening van manga of ander kommunikasie wat deur u en ander gebruikers ingedien is, toelaat (“Gebruikersvoorleggings”) en die hosting, Deel, en/of publisering van sodanige gebruikersvoorleggings. U verstaan dat of sulke gebruikersvoorleggings gepubliseer word of nie, SPELDOME.COM waarborg geen vertroulikheid ten opsigte van enige voorleggings nie.

B. U sal alleen verantwoordelik wees vir u eie gebruikersvoorleggings en die gevolge daarvan om dit te plaas of te publiseer. In verband met gebruikersvoorleggings, jy bevestig, Verteenwoordig, en/of waarborg dat: (Ek) jy besit of het die nodige lisensies, Regte, toestemmings, en toestemmings om SPELDOME.COM te gebruik en te magtig om alle patente te gebruik en te magtig, Handelsmerk, Handelsgeheim, kopiereg of ander eiendomsregte in en aan enige en alle gebruikersvoorleggings om insluiting en gebruik van die gebruikersvoorleggings moontlik te maak op die wyse wat deur die webwerf en hierdie gebruiksvoorwaardes beoog word; En (Ii) U het die skriftelike toestemming, Vrylating, en/of toestemming van elke identifiseerbare individuele persoon in die gebruikersvoorlegging om die naam of gelykenis van elke sodanige identifiseerbare individuele persoon te gebruik om insluiting en gebruik van die gebruikersvoorleggings moontlik te maak op die wyse wat deur die webwerf en hierdie gebruiksvoorwaardes beoog word.. Vir duidelikheid, jy behou al jou eienaarskapsregte in jou gebruikersvoorleggings. Egter, deur die gebruikersvoorleggings by SPELDOME.COM, jy gee hiermee SPELDOME.COM 'n wêreldwye, nie-eksklusief, koninklikes-vry, sublisensieerbare en oordraagbare lisensie om te gebruik, reproduseer, Versprei, berei afgeleide werke voor van, Wys, en voer die gebruikersvoorleggings uit in verband met die SPELDOME.COM webwerf en SPELDOME.COM's (Die opvolger van die) Besigheid, insluitend sonder beperking vir die bevordering en herverdeling van 'n deel of al die SPELDOME.COM webwerf (en afgeleide werke daarvan) in enige mediaformate en deur enige mediakanale. U verleen ook hiermee aan elke gebruiker van die SPELDOME.COM webwerf 'n nie-eksklusiewe lisensie om toegang tot u gebruikersvoorleggings via die webwerf te verkry, Om te gebruik, reproduseer, Versprei, berei afgeleide werke voor van, vertoon en voer sodanige gebruikersvoorleggings uit soos toegelaat deur die funksionaliteit van die webwerf en onder hierdie gebruiksvoorwaardes. Die voorafgaande lisensie wat deur u toegestaan word, beëindig sodra u 'n gebruikersvoorlegging van die SPELDOME.COM webwerf verwyder of uitvee.

C. In verband met gebruikersvoorleggings, jy stem verder saam dat jy nie sal: (Ek) materiaal in te dien wat kopiereg het, beskerm deur handelsgeheim of andersins onderhewig aan derdeparty-eiendomsregte, insluitend privaatheids- en publisiteitsregte, tensy jy die eienaar van sodanige regte is of toestemming van hul regmatige eienaar het om die materiaal te plaas en om SPELDOME.COM al die lisensieregte wat hierin toegestaan word, toe te staan; (Ii) valshede of wanvoorstellings te publiseer wat SPELDOME.COM of enige derde party kan beskadig; (Iii) materiaal in te dien wat onwettig is, Onwelvoeglike, lasterlik, libelous, Dreigende, Pornografiese, teistering, haatlik, ras of etnies aanstootlik, of moedig gedrag aan wat as 'n kriminele oortreding beskou sal word, Gee aanleiding tot siviele aanspreeklikheid, Skend enige wet, of andersins onvanpas is; (Iv) post advertensies of versoeke van besigheid: (v) Verpersoonlik 'n ander persoon. SPELDOME.COM nie enige gebruikersvoorlegging of enige mening onderskryf nie, Aanbeveling, of advies wat daarin uitgespreek word, en SPELDOME.COM enige en alle aanspreeklikheid uitdruklik vrywaring in verband met gebruikersvoorleggings. SPELDOME.COM laat nie kopieregskendingsaktiwiteite en skending van intellektuele eiendomsregte op sy webwerf toe nie, en SPELDOME.COM sal alle inhoud- en gebruikersvoorleggings verwyder indien dit behoorlik in kennis gestel word dat sodanige inhoud of gebruikersvoorlegging inbreuk maak op 'n ander se intellektuele eiendomsregte. SPELDOME.COM behou die reg voor om inhoud- en gebruikersvoorleggings sonder vooraf kennisgewing te verwyder. SPELDOME.COM sal ook 'n gebruiker se toegang tot sy webwerf beëindig, as hulle vasbeslote is om 'n herhaalde oortreder te wees. 'N Herhaalde oortreder is 'n gebruiker wat meer as twee keer in kennis gestel is van oortredingsaktiwiteite en / of 'n gebruikersvoorlegging meer as twee keer van die webwerf verwyder het.. SPELDOME.COM behou ook die reg voor om te besluit of inhoud of 'n gebruikersvoorlegging toepaslik is en voldoen aan hierdie diensbepalings vir oortredings anders as kopieregskending en oortredings van intellektuele eiendomsregte, Soos, Maar nie beperk tot, Pornografie, onwelvoeglike of lasterlike materiaal, of oormatige lengte. SPELDOME.COM kan sodanige gebruikersvoorleggings verwyder en/of 'n gebruiker se toegang beëindig om sodanige materiaal op te laai in stryd met hierdie gebruiksvoorwaardes te eniger tyd, sonder vooraf kennisgewing en na goeddunke.

D. In die besonder, as u 'n kopiereg-eienaar of 'n agent daarvan is en glo dat enige gebruikersvoorlegging of ander inhoud inbreuk maak op u kopiereg, jy kan 'n kennisgewing indien ingevolge die Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) deur ons kopieregagent skriftelik van die volgende inligting te voorsien (Sien 17 VSA.C 512(c)(3) Vir verdere detail):

(Ek) 'n Fisiese of elektroniese handtekening van 'n persoon wat gemagtig is om op te tree namens die eienaar van 'n eksklusiewe reg wat na bewering geskend word;

(Ii) Identifisering van die kopieregwerk wat beweer dat dit geskend is, of, as veelvuldige kopiereg werk op 'n enkele aanlyn webwerf word gedek deur 'n enkele kennisgewing, 'n verteenwoordigende lys van sulke werke op daardie webwerf;

(Iii) Identifisering van die materiaal wat beweer word dat dit inbreuk maak of die onderwerp van oortredingsaktiwiteite is en wat verwyder moet word of toegang tot wat gedeaktiveer moet word en inligting wat redelik voldoende is om die diensverskaffer toe te laat om die materiaal op te spoor;

(Iv) Inligting wat redelik genoeg is om die diensverskaffer toe te laat om u te kontak, Soos 'n adres, Telefoonnommer, En, indien beskikbaar, 'n Elektroniese pos;

(v) 'N Verklaring dat u 'n goeie geloofsoortuiging het dat die gebruik van die materiaal op die wyse waaroor gekla word, nie deur die kopiereg-eienaar gemagtig is nie, Sy agent, Of die wet; En

(Vi) 'n Verklaring dat die inligting in die kennisgewing akkuraat is, Onder straf van meineed, dat jy gemagtig is om op te tree namens die eienaar van 'n eksklusiewe reg wat na bewering oortree is.

SPELDOME.COM se aangewese kopieregagent om kennisgewings van beweerde oortreding te ontvang, is: INFO@SPELDOME.COM. Vir duidelikheid, slegs DMCA-kennisgewings moet na die Kopieregagent gaan; enige ander terugvoer, Kommentaar, Versoeke vir tegniese ondersteuning, en ander kommunikasie moet gerig word aan SPELDOME.COM kliëntediens. U erken dat as u nie aan al die vereistes van hierdie afdeling voldoen nie 5(D), jou DMCA-kennisgewing is dalk nie geldig nie.

E. U verstaan dat wanneer u die SPELDOME.COM webwerf gebruik, jy sal blootgestel word aan gebruikersvoorleggings uit 'n verskeidenheid bronne, en dat SPELDOME.COM nie verantwoordelik is vir die akkuraatheid nie, Nut, Veiligheid, of intellektuele eiendomsregte van of met betrekking tot sodanige gebruikersvoorleggings. U verstaan verder en erken dat u blootgestel kan word aan gebruikersvoorleggings wat onakkuraat is, Aanstootlike, onwelvoeglik, of aanstootlik, en jy stem in om kwytgeskeld te word, en hiermee kwytgeskeld, enige regs- of billike regte of remedies wat jy het of mag hê teen SPELDOME.COM met betrekking tot dit, en instem om SPELDOME.COM vry te stel en te hou, sy eienaars / operateurs, Affiliasies, en/of lisensiehouers, skadeloos tot die volle omvang toegelaat deur die wet met betrekking tot alle aangeleenthede wat verband hou met jou gebruik van die webwerf.

F. SPELDOME.COM laat jou toe om te skakel na materiaal op die webwerf vir persoonlike, nie-kommersiële doeleindes slegs. SPELDOME.COM behou die reg voor om enige aspek van die SPELDOME.COM webwerf te eniger tyd te staak.

6. Waarborg Vrywaring
U STEM IN DAT U GEBRUIK VAN DIE SPELDOME.COM WEBWERF OP U EIE RISIKO SAL WEES. TOT DIE VOLSTE MATE WAT DEUR DIE WET TOEGELAAT WORD, SPELDOME.COM, SY OFFISIERE, DIREKTEURE, WERKNEMERS, EN AGENTE ONTKEN ALLE WAARBORGE, UITDRUKLIK OF GEÏMPLISEER, IN VERBAND MET DIE WEBWERF EN U GEBRUIK DAARVAN. SPELDOME.COM MAAK GEEN WAARBORGE OF VOORSTELLINGS OOR DIE AKKURAATHEID OF VOLLEDIGHEID VAN HIERDIE WEBWERF SE INHOUD OF DIE INHOUD VAN ENIGE WEBWERWE WAT AAN HIERDIE WEBWERF GEKOPPEL IS NIE EN AANVAAR GEEN AANSPREEKLIKHEID OF VERANTWOORDELIKHEID VIR ENIGE (Ek) FOUTE, FOUTE, OF ONAKKURAATHEDE VAN INHOUD, (II) PERSOONLIKE BESERING OF EIENDOMSBESKADIGING, VAN ENIGE AARD HOEGENAAMD, AS GEVOLG VAN U TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN ONS WEBWERF, (III) ENIGE ONGEMAGTIGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONS VEILIGE BEDIENERS EN / OF ENIGE EN ALLE PERSOONLIKE INLIGTING EN / OF FINANSIËLE INLIGTING WAT DAARIN GESTOOR WORD, (IV) ENIGE ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN OORDRAG NA OF VAN ONS WEBWERF, (IV) ENIGE FOUTE, VIRUSSE, TROJAANSE PERDE, OF DIES MEER WAT DEUR ENIGE DERDE PARTY NA OF DEUR ONS WEBWERF OORGEDRA KAN WORD, EN/OF (V) ENIGE FOUTE OF WEGLATINGSIN ENIGE INHOUD OF VIR ENIGE VERLIES OF SKADE VAN ENIGE AARD AANGEGAAN AS GEVOLG VAN DIE GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD WAT GEPOS WORD, E-POS GESTUUR, OORDRAAGBARE, OF ANDERSINS BESKIKBAAR GESTEL VIA DIE SPELDOME.COM WEBWERF. SPELDOME.COM waarborg nie, ONDERSKRYF, WAARBORG, OF AANVAAR VERANTWOORDELIKHEID VIR ENIGE PRODUK OF DIENS WAT DEUR 'N DERDE PARTY GEADVERTEER OF AANGEBIED WORD DEUR DIE SPELDOME.COM WEBWERF OF ENIGE HIPERSKAKELDE WEBWERF OF IN ENIGE BANIER OF ANDER ADVERTENSIES VERSKYN, EN SPELDOME.COM SAL NIE 'N PARTY TOT OF OP ENIGE MANIER VERANTWOORDELIK WEES VIR DIE MONITERING VAN ENIGE TRANSAKSIE TUSSEN U EN DERDEPARTYVERSKAFFERS VAN PRODUKTE OF DIENSTE NIE. SOOS MET DIE AANKOOP VAN 'N PRODUK OF DIENS DEUR ENIGE MEDIUM OF IN ENIGE OMGEWING, JY MOET JOU BESTE OORDEEL GEBRUIK EN VERSIGTIG WEES WAAR TOEPASLIK.
7. Beperking van aanspreeklikheid
IN GEEN GEVAL SAL SPELDOME, SY OFFISIERE, DIREKTEURE, WERKNEMERS, OF AGENTE, WEES AANSPREEKLIK VIR ENIGE DIREKTE, INDIREKTE, INSIDENTELE, SPESIALE, STRAF, OF GEVOLGLIKE SKADE HOEGENAAMD AS GEVOLG VAN ENIGE (Ek) FOUTE, FOUTE, OF ONAKKURAATHEDE VAN INHOUD, (II) PERSOONLIKE BESERING OF EIENDOMSBESKADIGING, VAN ENIGE AARD HOEGENAAMD, AS GEVOLG VAN U TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN ONS WEBWERF, (III) ENIGE ONGEMAGTIGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONS VEILIGE BEDIENERS EN / OF ENIGE EN ALLE PERSOONLIKE INLIGTING EN / OF FINANSIËLE INLIGTING WAT DAARIN GESTOOR WORD, (IV) ENIGE ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN OORDRAG NA OF VAN ONS WEBWERF, (IV) ENIGE FOUTE, VIRUSSE, TROJAANSE PERDE, OF DIES MEER, WAT DEUR ENIGE DERDE PARTY NA OF DEUR ONS WEBWERF OORGEDRA KAN WORD, EN/OF (V) ENIGE FOUTE OF WEGLATINGS IN ENIGE INHOUD OF VIR ENIGE VERLIES OF SKADE VAN ENIGE AARD WAT AANGEGAAN IS AS GEVOLG VAN U GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD WAT GEPOS IS, E-POS GESTUUR, OORDRAAGBARE, OF ANDERSINS BESKIKBAAR GESTEL VIA DIE SPELDOME WEBWERF, OF DIT GEBASEER IS OP WAARBORG, KONTRAK, TORT, OF ENIGE ANDER REGSTEORIE, EN OF DIE MAATSKAPPY IN KENNIS GESTEL WORD VAN DIE MOONTLIKHEID VAN SULKE SKADE. DIE VOORAFGAANDE BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID IS VAN TOEPASSING OP DIE VOLLE OMVANG WAT DEUR DIE WET IN DIE TOEPASLIKE JURISDIKSIE TOEGELAAT WORD.

U ERKEN SPESIFIEK DAT SPELDOME.COM NIE AANSPREEKLIK SAL WEES VIR GEBRUIKERSVOORLEGGINGS OF DIE LASTERLIKE, AANSTOOTLIKE, OF ONWETTIGE OPTREDE VAN ENIGE DERDE PARTY EN DAT DIE RISIKO VAN SKADE OF SKADE VAN DIE VOORAFGAANDE GEHEEL EN AL BY JOU BERUS.

8. Vrywaring
Jy stem in om te verdedig, vrywaar en hou onskadelike SPELDOME.COM, sy ouerkorporasie, Beamptes, Direkteure, Werknemers en agente, van en teen enige en alle eise, Skade, verpligtinge, Verliese, Laste, Koste of skuld, en uitgawes (insluitend maar nie beperk tot prokureursfooie nie) Voortspruitend uit: (Ek) u gebruik van en toegang tot die SPELDOME.COM webwerf; (Ii) u oortreding van enige termyn van hierdie gebruiksvoorwaardes; (Iii) jou skending van enige derde party reg, insluitend sonder beperking enige kopiereg, Eiendom, of privaatheidsreg; of (Iv) enige eis dat een van u gebruikersvoorleggings skade aan 'n derde party veroorsaak het. Hierdie verdedigings- en vrywaringsverpligting sal hierdie diensbepalings en u gebruik van die SPELDOME.COM-webwerf oorleef.
9. Vermoë om gebruiksvoorwaardes te aanvaar
Jy bevestig dat jy óf meer as 18 jare van ouderdom, of 'n geëmansipeerde minderjarige, of wettige ouerlike of voogtoestemming besit, en is ten volle in staat en bekwaam om die terme aan te gaan, Voorwaardes, verpligtinge, Bekragtigings, Vertoe, en waarborge uiteengesit in hierdie Diensbepalings, en om te hou by en te voldoen aan hierdie Diensbepalings. In elk geval, Jy bevestig dat jy ouer as 13, aangesien die SPELDOME.COM webwerf nie bedoel is vir kinders onder 13. As jy onder 13 jare van ouderdom, moet dan asseblief nie die SPELDOME.COM webwerf gebruik nie - daar is baie ander wonderlike webwerwe vir u. Praat met jou ouers oor watter webwerwe vir jou geskik is.
10. Opdrag
Hierdie gebruiksvoorwaardes, en enige regte en lisensies wat hieronder toegestaan word, mag nie deur jou oorgedra of toegewys word nie, maar kan toegeken word deur SPELDOME.COM sonder beperking.