Termenii serviciului

PRIN UTILIZAREA ȘI / SAU VIZITAREA ACESTUI SITE WEB (colectiv, inclusiv tot Conținutul disponibil prin numele domeniului SPELDOME.COM, the “Site-ul SPELDOME.COM”, sau “Site-ul web”), VOI SEMNIFICAȚI ASENTIMENTUL LA TERMENII DE UTILIZARE, CARE SE PUBLICĂ LA https://www.speldome.com/terms-of-service/ ȘI CARE SUNT INCORPORATE AICI PRIN REFERINȚĂ. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești termeni, atunci vă rugăm să nu utilizați site-ul web SPELDOME.COM.
2. Site-ul SPELDOME.COM
Acești Termeni de utilizare se aplică tuturor utilizatorilor site-ului web SPELDOME.COM, inclusiv utilizatorii care contribuie, de asemenea, la conținut manga, informație, și alte materiale sau servicii de pe site. Site-ul web SPELDOME.COM poate conține linkuri către site-uri web ale unor terțe părți care nu sunt deținute sau controlate de SPELDOME.COM. SPELDOME.COM nu are control asupra, și nu își asumă nicio responsabilitate pentru, continutul, politici de confidențialitate, sau practicile oricăror site-uri web ale unor terțe părți. în plus, SPELDOME.COM nu va și nu poate cenzura sau edita conținutul niciunui site terț. Prin utilizarea site-ului web, scutiți în mod expres SPELDOME.COM de orice răspundere care decurge din utilizarea de către dvs. a oricărui site web terță parte. În consecinţă, vă încurajăm să fiți conștienți atunci când părăsiți site-ul web SPELDOME.COM și să citiți termenii și condițiile și politica de confidențialitate a fiecărui alt site pe care îl vizitați..
3. Acces la site-ul web
A. Prin prezenta, SPELDOME.COM vă acordă permisiunea de a utiliza site-ul web așa cum este prevăzut în acești Termeni de utilizare, cu conditia ca: (eu) utilizarea site-ului Web, așa cum este permis, este exclusiv pentru dvs. personal, utilizare necomercială; (ii) nu veți copia sau distribui nicio parte a site-ului web în niciun mediu fără autorizația scrisă prealabilă a SPELDOME.COM; (iii) nu veți modifica sau modifica nicio parte a site-ului web, în ​​afară de ceea ce poate fi necesar în mod rezonabil pentru a utiliza site-ul web în scopul propus; și (iv) altfel veți respecta termenii și condițiile acestor Termeni de utilizare.

B. Pentru a accesa unele caracteristici ale site-ului, va trebui să vă creați un cont. Este posibil să nu utilizați niciodată contul altcuiva fără permisiune. Când vă creați contul, trebuie să furnizați informații corecte și complete. Sunteți singurul responsabil pentru activitatea care are loc în contul dvs., și trebuie să păstrați parola contului în siguranță. Trebuie să anunțați imediat SPELDOME.COM cu privire la orice încălcare a securității sau utilizare neautorizată a contului dvs.. Deși SPELDOME.COM nu va fi răspunzător pentru pierderile dvs. cauzate de utilizarea neautorizată a contului dvs., este posibil să fiți răspunzător pentru pierderile SPELDOME.COM sau ale altor persoane din cauza unei astfel de utilizări neautorizate.

C. Sunteți de acord să nu utilizați sau să lansați niciun sistem automat, inclusiv fără limitare, “roboți,” “păianjeni,” “cititori offline,” etc., care accesează site-ul web într-un mod care trimite mai multe mesaje de solicitare către serverele SPELDOME.COM într-o anumită perioadă de timp decât poate produce în mod rezonabil un om în aceeași perioadă utilizând un browser web convențional on-line. Fără a aduce atingere celor de mai sus, SPELDOME.COM acordă operatorilor motoarelor de căutare publice permisiunea de a folosi păianjenii pentru a copia materiale de pe site cu singurul scop de a crea indici accesibili publicului materialelor, dar nu cache-uri sau arhive de astfel de materiale. SPELDOME.COM își rezervă dreptul de a revoca aceste excepții în general sau în cazuri specifice. Sunteți de acord să nu colectați sau să recoltați informații de identificare personală, inclusiv numele conturilor, de pe site, nici să folosească sistemele de comunicații furnizate de site-ul web în scopuri de solicitare comercială. Sunteți de acord să nu solicitați, în scopuri comerciale, orice utilizator al site-ului web cu privire la trimiterile sale de utilizatori.

4. Drepturi pentru proprietate intelectuala
Conținutul de pe site-ul SPELDOME.COM, cu excepția tuturor trimiterilor utilizatorilor (așa cum este definit mai jos), inclusiv fără limitare, textul, software, scripturi, grafică, fotografii, sunete, muzică, Videoclipuri, caracteristici interactive și altele asemenea (“Conţinut”) și mărcile comerciale, mărcile de service și logo-urile conținute în acestea (“Mărci”), sunt deținute sau licențiate către SPELDOME.COM, sub rezerva drepturilor de autor și a altor drepturi de proprietate intelectuală în temeiul legilor și convențiilor internaționale din Statele Unite și străine. Conținutul de pe site-ul web vă este furnizat CA ÎN CAZ, doar pentru informarea dvs. și pentru uz personal și nu poate fi utilizat, copiat, reprodus, distribuit, transmis, difuzat, afișat, vândut, autorizat, sau exploatate în alt mod în orice alte scopuri fără consimțământul prealabil scris al proprietarilor respectivi. SPELDOME.COM își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres pe și pe site și conținut. Sunteți de acord să nu vă angajați în utilizare, copiere, sau distribuirea oricărui conținut, altul decât este permis în mod expres aici, inclusiv orice utilizare, copiere, distribuirea trimiterilor de utilizatori ale unor terți obținute prin intermediul site-ului web în orice scop comercial. Dacă descărcați sau imprimați o copie a Conținutului pentru uz personal, trebuie să păstrați toate drepturile de autor și alte notificări de proprietate conținute în acestea. Sunteți de acord să nu ocoliți, dezactivați sau interferați cu alte funcții legate de securitate ale site-ului web SPELDOME.COM sau caracteristici care împiedică sau restricționează utilizarea sau copierea oricărui conținut sau impun limitări privind utilizarea site-ului web SPELDOME.COM sau a conținutului din acesta.
5. Trimiterile utilizatorilor
A. Site-ul web SPELDOME.COM poate permite acum sau în viitor trimiterea de manga sau alte comunicări transmise de dvs. și de alți utilizatori (“Trimiterile utilizatorilor”) și găzduirea, partajare, și / sau publicarea unor asemenea trimiteri de utilizatori. Înțelegeți dacă sunt sau nu publicate astfel de trimiteri de utilizator, SPELDOME.COM nu garantează confidențialitatea cu privire la orice trimiteri.

B. Veți fi singurul responsabil pentru propriile trimiteri ale utilizatorilor și consecințele postării sau publicării acestora. În legătură cu trimiterile utilizatorilor, afirmi tu, reprezinta, și / sau garantează acest lucru: (eu) dețineți sau aveți licențele necesare, drepturi, consimte, și permisiunile de utilizare și autorizare a SPELDOME.COM pentru a utiliza toate brevetele, marcă, secret comercial, drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate asupra și asupra oricăror Trimiteri ale Utilizatorilor pentru a permite includerea și utilizarea Trimiterilor Utilizatorului în modul prevăzut de site-ul web și de acești Termeni de utilizare; și (ii) aveți consimțământul scris, eliberare, și / sau permisiunea fiecărei persoane identificabile din Trimiterea utilizatorului de a folosi numele sau asemănarea fiecărei astfel de persoane identificabile pentru a permite includerea și utilizarea Trimiterilor utilizatorilor în modul prevăzut de site-ul web și de acești Termeni de utilizare. Pentru claritate, vă păstrați toate drepturile de proprietate în Trimiterile dvs. de utilizator. in orice caz, prin trimiterea trimiterilor utilizatorilor la SPELDOME.COM, prin prezenta acordați SPELDOME.COM o lume la nivel mondial, neexclusiv, fără redevențe, licență de utilizare sublicențiată și transferabilă, reproduce, distribui, pregătiți lucrări derivate ale, afişa, și efectuați Trimiterile utilizatorilor în legătură cu site-ul web SPELDOME.COM și SPELDOME.COM (și a succesorului său) Afaceri, inclusiv fără limitare pentru promovarea și redistribuirea parțială sau totală a site-ului SPELDOME.COM (și lucrări derivate ale acestora) în orice format media și prin orice canal media. De asemenea, acordați fiecărui utilizator al site-ului web SPELDOME.COM o licență neexclusivă pentru a accesa trimiterile dvs. de utilizator prin intermediul site-ului web, și de folosit, reproduce, distribui, pregătiți lucrări derivate ale, să afișeze și să efectueze trimiterile de utilizator permise prin funcționalitatea site-ului web și în conformitate cu acești termeni de utilizare. Licența anterioară acordată de dvs. se încheie odată cu eliminarea sau ștergerea unei trimiteri de utilizator de pe site-ul SPELDOME.COM.

C. În legătură cu trimiterile utilizatorilor, sunteți de acord în continuare că nu veți: (eu) trimiteți materiale protejate prin drepturi de autor, protejate prin secret comercial sau altfel supuse drepturilor de proprietate ale terților, inclusiv drepturile de confidențialitate și publicitate, cu excepția cazului în care sunteți proprietarul acestor drepturi sau aveți permisiunea proprietarului lor legitim de a posta materialul și de a acorda SPELDOME.COM toate drepturile de licență acordate aici; (ii) publica falsuri sau denaturări care ar putea afecta SPELDOME.COM sau orice terță parte; (iii) trimiteți materiale ilegale, obscen, defăimător, calomnios, amenințător, pornografic, hărțuind, odios, rasial sau etnic ofensator, sau încurajează conduita care ar fi considerată o infracțiune, da naștere răspunderii civile, încalcă orice lege, sau este altfel inadecvat; (iv) postează reclame sau solicitări de afaceri: (v) identifica o altă persoană. SPELDOME.COM nu susține nicio trimitere de utilizator sau vreo opinie, recomandare, sau sfaturi exprimate în acesta, și SPELDOME.COM își declină în mod expres orice responsabilitate în legătură cu Trimiterile utilizatorilor. SPELDOME.COM nu permite activitățile care încalcă drepturile de autor și încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală pe site-ul său web, și SPELDOME.COM va elimina toate Conținutul și Trimiterile utilizatorilor dacă este notificat în mod corespunzător că respectivul Conținut sau Trimiterea utilizatorului încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altora. SPELDOME.COM își rezervă dreptul de a elimina Conținutul și Trimiterile utilizatorilor fără notificare prealabilă. SPELDOME.COM va încheia, de asemenea, accesul unui utilizator la site-ul său web, dacă sunt hotărâți a fi un contravenient. Un contravenient repetat este un utilizator căruia i s-a notificat activitatea de încălcare a drepturilor de mai multe ori și / sau a fost eliminat de pe site o trimitere de utilizator de mai multe ori. SPELDOME.COM își rezervă, de asemenea, dreptul de a decide dacă Conținutul sau transmiterea unui utilizator este adecvat și respectă acești Termeni și condiții pentru alte încălcări decât încălcarea drepturilor de autor și încălcarea legislației privind proprietatea intelectuală., precum, dar nu limitat la, pornografie, material obscen sau defăimător, sau lungime excesivă. SPELDOME.COM poate elimina oricând aceste trimiteri ale utilizatorilor și / sau poate opri accesul unui utilizator pentru încărcarea unui astfel de material, încălcând acești Termeni de utilizare., fără notificare prealabilă și la propria sa discreție.

D. În special, dacă sunteți proprietarul drepturilor de autor sau un agent al acestuia și credeți că orice trimitere de utilizator sau alt conținut încalcă drepturile de autor, puteți trimite o notificare în conformitate cu Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) furnizând în scris agentului nostru pentru drepturi de autor următoarele informații (vedea 17 S.U.A. 512(c)(3) pentru detalii suplimentare):

(eu) O semnătură fizică sau electronică a unei persoane autorizate să acționeze în numele proprietarului unui drept exclusiv care se presupune că este încălcat;

(ii) Identificarea operei protejate prin drepturi de autor despre care se pretinde că a fost încălcată, sau, dacă mai multe lucrări protejate prin drepturi de autor la un singur site online sunt acoperite de o singură notificare, o listă reprezentativă a acestor lucrări pe acel site;

(iii) Identificarea materialului despre care se pretinde că încalcă sau că face obiectul unei activități care încalcă drepturile și care urmează să fie eliminat sau a cărui acces să fie dezactivat și informații suficient de rezonabile pentru a permite furnizorului de servicii să localizeze materialul;

(iv) Informații suficient de rezonabile pentru a permite furnizorului de servicii să vă contacteze, precum o adresă, număr de telefon, și, daca este disponibil, o poștă electronică;

(v) O declarație conform căreia ai convingerea de bună credință că utilizarea materialului în modul plâns nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, agentul său, sau legea; și

(noi) O declarație conform căreia informațiile din notificare sunt corecte, și sub pedeapsa mărturiei mincinoase, că sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului unui drept exclusiv care se presupune că a fost încălcat.

Agentul pentru drepturi de autor desemnat de SPELDOME.COM pentru a primi notificări privind încălcarea reclamată este: INFO@SPELDOME.COM. Pentru claritate, numai notificările DMCA ar trebui să se adreseze agentului pentru drepturi de autor; Orice alt feedback, comentarii, solicitări de asistență tehnică, iar alte comunicații ar trebui să fie direcționate către serviciul pentru clienți SPELDOME.COM. Recunoașteți că dacă nu respectați toate cerințele acestei secțiuni 5(D), notificarea DMCA poate să nu fie validă.

E. Înțelegeți acest lucru atunci când utilizați site-ul web SPELDOME.COM, veți fi expus la Trimiterile utilizatorilor dintr-o varietate de surse, și că SPELDOME.COM nu este responsabil pentru acuratețe, utilitate, Siguranță, sau drepturi de proprietate intelectuală sau referitoare la astfel de trimiteri ale utilizatorilor. Înțelegeți și recunoașteți în continuare că ați putea fi expus la Trimiterile utilizatorilor care sunt inexacte, ofensator, indecent, sau inacceptabil, și sunteți de acord să renunțați, și prin aceasta renunță, orice drepturi sau remedii legale sau echitabile pe care le aveți sau le puteți avea împotriva SPELDOME.COM cu privire la acestea, și sunt de acord să despăgubească și să dețină SPELDOME.COM, Proprietarii / Operatorii săi, afiliați, și / sau licențiator, inofensiv în măsura permisă de lege cu privire la toate aspectele legate de utilizarea site-ului dvs..

F. SPELDOME.COM vă permite să vă conectați la materialele de pe site-ul personal, numai în scopuri necomerciale. SPELDOME.COM își rezervă dreptul de a întrerupe orice aspect al site-ului web SPELDOME.COM în orice moment.

6. Renunțare la garanție
ACCEPȚI CĂ UTILIZAREA DUMNEAVOASTRĂ A SITE-ULUI SPELDOME.COM VA FI LA UNICUL TĂU RISC. PÂNĂ ÎN MĂSURA COMPLETĂ PERMISĂ DE LEGE, SPELDOME.COM, OFICIERII SĂI, DIRECTORI, SALARIATI, ȘI AGENȚII RESPING TOATE GARANȚIILE, EXPRES SAU IMPLICIT, ÎN CONEXIUNE CU SITE-UL ȘI UTILIZAREA DUMNEAVOASTRĂ. SPELDOME.COM NU FĂRĂ GARANȚII SAU REPREZENTĂRI PRIVIND EXACTITATEA SAU COMPETENȚIA CONȚINUTULUI SITULUI ACESTUI SAU CONȚINUTUL ORICĂROR SITEURI LEGATE DE ACEST SITE ȘI NU ASUMĂ NICI O RESPONSABILITATE SAU RESPONSABILITATE (Eu) ERORI, GREȘELI, SAU INEXACTITĂȚI DE CONȚINUT, (II) Vătămări personale sau daune materiale, DE ORICE NATURĂ ORICE, REZULTAT DE LA ACCESUL ȘI UTILIZAREA SITEI NOASTRE, (III) ORICE ACCES Neautorizat LA, SAU UTILIZAREA SERVICIILOR NOSTRI SIGURI ȘI / SAU ORICE ȘI TOATE INFORMAȚIILE PERSONALE ȘI / SAU INFORMAȚIILE FINANCIARE DEPOZITATE, (IV) ORICE INTERRUPȚIE SAU O ÎNCETARE A TRANSMISIEI LA SAU DE LA SITE-UL NOSTRU, (IV) ORICE BUGURI, VIRUSURI, CAI TROIENI, SAU CELE CARE POATE FI TRANSMISE SAU PRIN SITE-UL NOSTRU DE ORICE TERȚ, ȘI / SAU (V) ORICE ERORI SAU OMISIUNI ÎN ORICE CONȚINUT SAU PENTRU ORICE PIERDERE SAU DAUNARE A ORICĂROR TIP INCURRIT CA REZULTAT AL UTILIZĂRII ORICE CONTENȚ PUBLICAT, EMAILIZAT, TRANSMIS, SAU ALTĂ FĂCUT DISPONIBIL PRIN SITE-UL SPELDOME.COM. SPELDOME.COM NU GARANTĂ, APROBĂ, GARANȚIE, SAU ÎȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU ORICE PRODUS SAU SERVICIU PUBLICAT SAU OFERIT DE UN TERȚ PENTRU PAGINA WEB SPELDOME.COM SAU ORICE SITE WEB HIPERLIGAT SAU PRINCIPAL ÎN ORICE BANNER SAU ALTE PUBLICITĂȚI, ȘI SPELDOME.COM NU VA FI PĂRȚĂ SAU NICIODATĂ FII RESPONSABIL DE MONITORIZAREA ORICĂROR TRANZACȚIE ÎNTRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI FURNIZORI TERȚI DE PRODUSE SAU SERVICII. CA ȘI CU ACHIZIȚIA UNUI PRODUS SAU SERVICIU PRIN ORICE MEDIU SAU ÎN ORICE MEDIU, TREBUIE SĂ UTILIZAȚI CEL MAI BUN JUDECĂTOR ȘI EXERCITARE PRECAUȚIE, DACĂ ESTE ADECVAT.
7. Limitare a răspunderii
ÎN NICI UN CAZ NU SE SPELDOME, OFICIERII SĂI, DIRECTORI, SALARIATI, SAU AGENTI, RĂSPUNDEȚI DE VOI PENTRU ORICE DIRECT, INDIRECT, ACCIDENTAL, SPECIAL, PUNITIV, SAU DAUNE CONSECVENȚIALE CARE REZULTĂ DE LA ORICE (Eu) ERORI, GREȘELI, SAU INEXACTITĂȚI DE CONȚINUT, (II) Vătămări personale sau daune materiale, DE ORICE NATURĂ ORICE, REZULTAT DE LA ACCESUL ȘI UTILIZAREA SITEI NOASTRE, (III) ORICE ACCES Neautorizat LA, SAU UTILIZAREA SERVICIILOR NOSTRI SIGURI ȘI / SAU ORICE ȘI TOATE INFORMAȚIILE PERSONALE ȘI / SAU INFORMAȚIILE FINANCIARE DEPOZITATE, (IV) ORICE INTERRUPȚIE SAU O ÎNCETARE A TRANSMISIEI LA SAU DE LA SITE-UL NOSTRU, (IV) ORICE BUGURI, VIRUSURI, CAI TROIENI, SAU ALTELE ASEMĂNĂTOARE, CARE POATE FI TRANSMISE SAU PRIN SITE-UL NOSTRU DE ORICE TERȚ, ȘI / SAU (V) ORICE ERORI SAU OMISIUNI ÎN ORICE CONȚINUT SAU PENTRU ORICE PIERDERE SAU DAUNARE A ORICĂROR TIP INCURRIT CA REZULTAT AL UTILIZĂRII DUMNEAVOASTRĂ CU ORICE CONTENȚ, EMAILIZAT, TRANSMIS, SAU S-A FĂCUT DISPONIBIL ÎN ALTĂ MODALITATE PE SITE-UL SPELDOME, FIE BAZAT PE GARANȚIE, CONTRACTA, TORT, SAU ORICE ALTĂ TEORIE JURIDICĂ, ȘI DACĂ COMPANIA NU ESTE AVIZATĂ DE POSIBILITATEA ASEMÂNĂRILOR. LIMITA DE RESPONSABILITATE ANTERIORĂ SE VA APLICA ÎN MĂSURA COMPLETĂ PERMISĂ DE LEGE ÎN JURISDICȚIA APLICABILĂ.

RECUNOȘTEȚI SPECIFIC CA SPELDOME.COM NU VA FI RĂSPUNDERE PENTRU TRIMITERILE UTILIZATORULUI SAU DEFAMATORII, OFENSATOR, SAU CONDUITA ILEGALĂ A ORICĂREI PĂRȚI TERȚE ȘI CA RISCUL DE RĂNI SAU DAUNE DE LA REZERVĂRILE ANTERIORE ÎNTREGUL CU VOI.

8. Despăgubire
Sunteți de acord să vă apărați, despăgubiți și mențineți inofensiv SPELDOME.COM, corporația sa mamă, ofițeri, regizori, angajați și agenți, de la și împotriva oricărei și a tuturor pretențiilor, daune, obligatii, pierderi, pasive, costuri sau datorii, și cheltuieli (inclusiv, dar nu limitat la onorariile avocatului) care decurg din: (eu) utilizarea și accesul dvs. la site-ul web SPELDOME.COM; (ii) încălcarea oricărui termen al acestor Termeni de utilizare; (iii) încălcarea oricărui drept al terților, inclusiv fără limitare orice drept de autor, proprietate, sau dreptul de confidențialitate; sau (iv) orice afirmație conform căreia una dintre trimiterile dvs. de utilizator a cauzat daune unei terțe părți. Această obligație de apărare și despăgubire va supraviețui acestor Termeni și condiții și a utilizării de către dvs. a site-ului web SPELDOME.COM.
9. Abilitatea de a accepta Termenii de utilizare
Afirmați că sunteți mai mult decât 18 ani, sau un minor emancipat, sau posedă consimțământul legal al părinților sau tutorelui, și sunt pe deplin capabili și competenți să intre în condiții, condiții, obligatii, afirmatii, reprezentări, și garanțiile prevăzute în acești Termeni și condiții, și să respecte și să respecte acești Termeni și condiții. In orice caz, afirmați că ați depășit vârsta de 13, deoarece site-ul web SPELDOME.COM nu este destinat copiilor sub 13. Dacă ești sub 13 ani, atunci vă rugăm să nu utilizați site-ul web SPELDOME.COM - există multe alte site-uri web excelente pentru dvs.. Discutați cu părinții despre site-urile potrivite pentru dvs..
10. Misiune
Acești Termeni de utilizare, și orice drepturi și licențe acordate în temeiul prezentului regulament, nu poate fi transferat sau atribuit de dvs., dar poate fi atribuit de SPELDOME.COM fără restricții.