Kushtet e shërbimit

DUKE PËRDORUR DHE/OSE DUKE VIZITUAR KËTË FAQ FAQ (kolektivisht, duke përfshirë të gjithë Përmbajtjen e disponueshme përmes emrit të domenit SPELDOME.COM, të “Faqja e internetit SPELDOME.COM”, ose “Faqja e internetit”), JU NËNSHËNGONI PËRVENDIN TUAJ PËR KUSHTET E PËRDORIMIT, TË CILAT PUBLIKOHEN NË https://www.speldome.com/terms-of-service/ DHE TË CILAT JANË PËRFSHIRË KËTU ME REFERENCA. Nëse nuk jeni dakord me asnjë nga këto kushte, atëherë ju lutemi mos përdorni faqen e internetit SPELDOME.COM.
2. Faqja e internetit SPELDOME.COM
Këto Kushte Përdorimi zbatohen për të gjithë përdoruesit e faqes së internetit SPELDOME.COM, duke përfshirë përdoruesit të cilët janë gjithashtu kontribues të përmbajtjes manga, informacion, dhe materiale ose shërbime të tjera në faqen e internetit. Faqja e internetit SPELDOME.COM mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit të palëve të treta që nuk janë në pronësi ose të kontrolluara nga SPELDOME.COM. SPELDOME.COM nuk ka kontroll mbi, dhe nuk merr asnjë përgjegjësi për, përmbajtjen, politikat e privatësisë, ose praktikat e ndonjë faqe interneti të palës së tretë. Përveç kësaj, SPELDOME.COM nuk do dhe nuk mund të censurojë ose modifikojë përmbajtjen e ndonjë sajti të palëve të treta. Duke përdorur faqen e internetit, ju lironi shprehimisht SPELDOME.COM nga çdo përgjegjësi që lind nga përdorimi juaj i çdo faqe interneti të palëve të treta. Në përputhje me rrethanat, ne ju inkurajojmë të jeni të vetëdijshëm kur largoheni nga faqja e internetit SPELDOME.COM dhe të lexoni termat dhe kushtet dhe politikën e privatësisë së secilit uebsajt tjetër që vizitoni.
3. Qasja në uebfaqe
A. SPELDOME.COM ju jep leje për të përdorur faqen e internetit siç përcaktohet në këto Kushte të Përdorimit, me kusht që: (i) përdorimi juaj i faqes në internet siç lejohet është vetëm për ju personal, përdorim jo komercial; (ii) ju nuk do të kopjoni ose shpërndani asnjë pjesë të faqes në internet në asnjë medium pa autorizimin paraprak me shkrim të SPELDOME.COM; (iii) ju nuk do të ndryshoni ose modifikoni asnjë pjesë të faqes së internetit përveçse siç mund të jetë e nevojshme në mënyrë të arsyeshme për të përdorur faqen e internetit për qëllimin e saj të synuar; dhe (iv) përndryshe ju do të pajtoheni me termat dhe kushtet e këtyre Kushteve të Përdorimit.

B. Për të hyrë në disa veçori të Faqes, do t'ju duhet të krijoni një llogari. Ju nuk mund të përdorni kurrë llogarinë e dikujt tjetër pa leje. Kur krijoni llogarinë tuaj, ju duhet të jepni informacion të saktë dhe të plotë. Ju jeni vetëm përgjegjës për aktivitetin që ndodh në llogarinë tuaj, dhe ju duhet ta mbani të sigurt fjalëkalimin e llogarisë tuaj. Ju duhet të njoftoni SPELDOME.COM menjëherë për çdo shkelje të sigurisë ose përdorim të paautorizuar të llogarisë tuaj. Megjithëse SPELDOME.COM nuk do të jetë përgjegjës për humbjet tuaja të shkaktuara nga ndonjë përdorim i paautorizuar i llogarisë tuaj, you may be liable for the losses of SPELDOME.COM or others due to such unauthorized use.

C. You agree not to use or launch any automated system, including without limitation, “robots,” “spiders,” “offline readers,” etc., that accesses the Website in a manner that sends more request messages to the SPELDOME.COM servers in a given period of time than a human can reasonably produce in the same period by using a convention on-line web browser. Notwithstanding the foregoing, SPELDOME.COM grants the operators of public search engines permission to use spiders to copy materials from the site for the sole purpose of creating publicly available searchable indices of the materials, but not caches or archives of such materials. SPELDOME.COM rezervon të drejtën t'i revokojë këto përjashtime ose në përgjithësi ose në raste specifike. Ju pranoni të mos mbledhni ose korrni asnjë informacion personalisht të identifikueshëm, duke përfshirë emrat e llogarive, nga faqja e internetit, as për të përdorur sistemet e komunikimit të ofruara nga faqja e internetit për ndonjë qëllim të kërkesës tregtare. Ju pranoni të mos kërkoni, për qëllime komerciale, çdo përdorues të faqes në internet në lidhje me paraqitjet e tyre të përdoruesve.

4. Të drejtat e pronësisë intelektuale
Përmbajtja në faqen e internetit SPELDOME.COM, përveç të gjitha Parashtrimeve të Përdoruesve (siç përcaktohet më poshtë), including without limitation, teksti, software, skriptet, grafike, Fotografitë, tingujt, muzike, video, veçori interaktive dhe të ngjashme (“përmbajtja”) dhe markat tregtare, shenjat e shërbimit dhe logot e përfshira në to (“Shenjat”), janë në pronësi ose të licencuar nga SPELDOME.COM, subjekt i të drejtës së autorit dhe të drejtave të tjera të pronësisë intelektuale sipas ligjeve të Shteteve të Bashkuara dhe të huaja dhe konventave ndërkombëtare. Përmbajtja në faqen e internetit ju ofrohet SI ËSHTË vetëm për informacionin tuaj dhe përdorimin personal dhe nuk mund të përdoret, e kopjuar, riprodhuar, të shpërndara, të transmetuara, transmetimi, shfaqur, shitur, e licencuar, ose të shfrytëzohet ndryshe për çfarëdo qëllimi tjetër pa pëlqimin paraprak me shkrim të pronarëve përkatës. SPELDOME.COM rezervon të gjitha të drejtat që nuk janë dhënë shprehimisht në faqen e internetit dhe përmbajtjen. Ju pranoni të mos përfshiheni në përdorim, kopjimi, ose shpërndarja e ndonjë prej Përmbajtjes përveç asaj që lejohet shprehimisht këtu, duke përfshirë çdo përdorim, kopjimi, ose shpërndarja e Parashtresave të Përdoruesve të palëve të treta të marra përmes faqes së internetit për çdo qëllim komercial. Nëse shkarkoni ose printoni një kopje të Përmbajtjes për përdorim personal, ju duhet të ruani të gjitha të drejtat e autorit dhe njoftimet e tjera të pronës që përmbahen aty. Ju pranoni të mos anashkaloni, çaktivizoni ose ndërhyni ndryshe me veçoritë e lidhura me sigurinë e faqes së internetit SPELDOME.COM ose veçoritë që pengojnë ose kufizojnë përdorimin ose kopjimin e çdo Përmbajtjeje ose zbatojnë kufizime në përdorimin e faqes së internetit SPELDOME.COM ose përmbajtjes në të.
5. Parashtrimet e përdoruesve
A. Faqja e internetit SPELDOME.COM mund të lejojë tani ose në të ardhmen paraqitjen e manga-s ose komunikimeve të tjera të paraqitura nga ju dhe përdoruesit e tjerë (“Parashtrimet e përdoruesve”) dhe pritjen, ndarjen, dhe/ose publikimi i këtyre Parashtresave të Përdoruesve. Ju e kuptoni nëse këto Parashtresa të Përdoruesve publikohen apo jo, SPELDOME.COM nuk garanton asnjë konfidencialitet në lidhje me çdo paraqitje.

B. Ju do të jeni vetëm përgjegjës për paraqitjet tuaja të përdoruesve dhe pasojat e postimit ose publikimit të tyre. Në lidhje me Parashtrimet e Përdoruesve, ju pohoni, përfaqësojnë, dhe/ose garantojnë atë: (i) ju zotëroni ose keni licencat e nevojshme, drejtat, miraton, dhe lejet për të përdorur dhe autorizuar SPELDOME.COM për të përdorur të gjitha patentat, markë tregtare, sekret tregtar, e drejta e autorit ose të drejta të tjera pronësore në dhe për çdo dhe të gjitha Parashtresat e Përdoruesit për të mundësuar përfshirjen dhe përdorimin e Parashtresave të Përdoruesit në mënyrën e parashikuar nga Uebfaqja dhe këto Kushte Përdorimi; dhe (ii) ju keni pëlqimin me shkrim, lirim, dhe/ose lejen e çdo personi individual të identifikueshëm në Parashtrimin e Përdoruesit për të përdorur emrin ose ngjashmërinë e secilit individ të tillë të identifikueshëm për të mundësuar përfshirjen dhe përdorimin e Parashtrimeve të Përdoruesit në mënyrën e parashikuar nga Uebfaqja dhe këto Kushte Përdorimi. Për qartësi, ju ruani të gjitha të drejtat tuaja të pronësisë në Parashtrimet tuaja të Përdoruesit. Megjithatë, duke dorëzuar Parashtrimet e Përdoruesit në SPELDOME.COM, ju i jepni SPELDOME.COM një në mbarë botën, joekskluzive, pa honorare, licencë e nënlicencueshme dhe e transferueshme për përdorim, riprodhoj, shpërndajnë, përgatisin vepra derivative të, shfaqja, dhe kryeni Parashtrimet e Përdoruesve në lidhje me faqen e internetit SPELDOME.COM dhe SPELDOME.COM's (dhe pasardhësit të saj) biznesi, duke përfshirë pa kufizim për promovimin dhe rishpërndarjen e një pjese ose të gjithë faqes së internetit SPELDOME.COM (dhe veprat derivative të tyre) në çdo format mediatik dhe përmes çdo kanali mediatik. Ju gjithashtu i jepni çdo përdoruesi të faqes së internetit SPELDOME.COM një licencë joekskluzive për të hyrë në Parashtresat tuaja të Përdoruesit përmes faqes së internetit, dhe për të përdorur, riprodhoj, shpërndajnë, përgatisin vepra derivative të, shfaqni dhe kryeni paraqitjet e tilla të përdoruesve siç lejohet përmes funksionalitetit të faqes së internetit dhe sipas këtyre Kushteve të Përdorimit. Licenca e mësipërme e dhënë nga ju përfundon sapo të hiqni ose fshini një Parashtrim Përdoruesi nga faqja e internetit SPELDOME.COM.

C. Në lidhje me Parashtrimet e Përdoruesve, ju më tej pranoni që nuk do: (i) dorëzoni materiale që janë të mbrojtura nga e drejta e autorit, të mbrojtura nga sekreti tregtar ose ndryshe subjekt i të drejtave pronësore të palëve të treta, duke përfshirë privatësinë dhe të drejtat e publicitetit, përveç nëse jeni pronar i këtyre të drejtave ose keni leje nga pronari i tyre i ligjshëm për të postuar materialin dhe për t'i dhënë SPELDOME.COM të gjitha të drejtat e licencës të dhëna këtu; (ii) publikoni false ose keqinterpretime që mund të dëmtojnë SPELDOME.COM ose ndonjë palë të tretë; (iii) paraqesin materiale që janë të paligjshme, e turpshme, shpifëse, shpifës, kërcënuese, pornografike, ngacmues, i urryer, fyese racore ose etnike, ose inkurajon sjellje që do të konsiderohej vepër penale, lindin përgjegjësi civile, shkelin çdo ligj, ose është ndryshe e papërshtatshme; (iv) postimi i reklamave ose kërkesave të biznesit: (v) imitoj një person tjetër. SPELDOME.COM nuk miraton asnjë paraqitje të përdoruesit ose ndonjë opinion, rekomandim, ose këshilla të shprehura në të, dhe SPELDOME.COM shprehimisht mohon çdo përgjegjësi në lidhje me Parashtrimet e Përdoruesit. SPELDOME.COM nuk lejon aktivitete që shkelin të drejtat e autorit dhe shkeljen e të drejtave të pronësisë intelektuale në faqen e saj të internetit, dhe SPELDOME.COM do të heqë të gjithë Përmbajtjen dhe Parashtrimet e Përdoruesit nëse njoftohet siç duhet se një përmbajtje e tillë ose paraqitje e përdoruesit cenon të drejtat e pronësisë intelektuale të tjetrit. SPELDOME.COM rezervon të drejtën për të hequr Përmbajtjen dhe Parashtrimet e Përdoruesve pa njoftim paraprak. SPELDOME.COM gjithashtu do të ndërpresë aksesin e një përdoruesi në faqen e tij të internetit, nëse përcaktohen si shkelës të përsëritur. Një shkelës i përsëritur është një përdorues i cili është njoftuar për aktivitetin shkelës më shumë se dy herë dhe/ose i është hequr një paraqitje e përdoruesit nga faqja e internetit më shumë se dy herë. SPELDOME.COM gjithashtu rezervon të drejtën për të vendosur nëse Përmbajtja ose Paraqitja e Përdoruesit është e përshtatshme dhe është në përputhje me këto Kushte të Shërbimit për shkelje të tjera përveç shkeljes së të drejtës së autorit dhe shkeljeve të ligjit të pronësisë intelektuale, të tilla si, por pa u kufizuar në, pornografi, materiale të turpshme ose shpifëse, ose gjatësi të tepërt. SPELDOME.COM mund të heqë këto Parashtresa të Përdoruesit dhe/ose të ndërpresë aksesin e një Përdoruesi për ngarkimin e një materiali të tillë në kundërshtim me këto Kushte të Përdorimit në çdo kohë, pa njoftim paraprak dhe sipas gjykimit të tij.

D. Veçanërisht, nëse jeni pronar i së drejtës së autorit ose agjent i tij dhe besoni se çdo paraqitje e përdoruesit ose përmbajtje tjetër cenon të drejtat tuaja të autorit, ju mund të dërgoni një njoftim në përputhje me Aktin e të Drejtave të Autorit të Mijëvjeçarit Dixhital (“DMCA”) duke i dhënë agjentit tonë të së drejtës së autorit informacionin e mëposhtëm me shkrim (Shiko 17 U.S.C 512(c)(3) për detaje të mëtejshme):

(i) Një nënshkrim fizik ose elektronik i një personi të autorizuar për të vepruar në emër të pronarit të një të drejte ekskluzive që pretendohet se është shkelur;

(ii) Identifikimi i veprës me të drejtë autori që pretendohet se është shkelur, ose, nëse disa vepra me të drejta autori në një sajt të vetëm online mbulohen nga një njoftim i vetëm, një listë përfaqësuese e veprave të tilla në atë vend;

(iii) Identifikimi i materialit që pretendohet se është shkelje ose se është objekt i aktivitetit shkelës dhe që do të hiqet ose aksesi në të cilin duhet të çaktivizohet dhe informacion i mjaftueshëm në mënyrë të arsyeshme për të lejuar ofruesin e shërbimit të lokalizojë materialin;

(iv) Informacion i mjaftueshëm për të lejuar ofruesin e shërbimit të kontaktojë me ju, të tilla si një adresë, numër telefoni, dhe, nëse në dispozicion, një postë elektronike;

(v) Një deklaratë që ju keni besim të mirë se përdorimi i materialit në mënyrën për të cilën është ankuar nuk është i autorizuar nga zotëruesi i së drejtës së autorit, agjenti i saj, ose ligji; dhe

(ne) Një deklaratë se informacioni në njoftim është i saktë, dhe nën dënimin e dëshmisë së rreme, se jeni i autorizuar të veproni në emër të pronarit të një të drejte ekskluzive që pretendohet se është shkelur.

Agjenti i caktuar i SPELDOME.COM për të drejtat e autorit për të marrë njoftime për shkeljen e pretenduar është: INFO@SPELDOME.COM. Për qartësi, vetëm njoftimet DMCA duhet t'i shkojnë Agjentit të së Drejtës së Autorit; çdo reagim tjetër, komentet, kërkesat për mbështetje teknike, dhe komunikimet e tjera duhet të drejtohen te shërbimi ndaj klientit SPELDOME.COM. Ju e pranoni se nëse nuk përmbushni të gjitha kërkesat e këtij Seksioni 5(D), njoftimi juaj DMCA mund të mos jetë i vlefshëm.

E. Ju e kuptoni këtë kur përdorni faqen e internetit SPELDOME.COM, do të ekspozoheni ndaj Parashtrimeve të Përdoruesve nga një sërë burimesh, dhe se SPELDOME.COM nuk është përgjegjës për saktësinë, dobia, sigurinë, ose të drejtat e pronësisë intelektuale ose që kanë të bëjnë me Parashtresa të tilla të Përdoruesit. Ju më tej kuptoni dhe pranoni se mund të ekspozoheni ndaj Parashtrimeve të Përdoruesve që janë të pasakta, fyese, e pahijshme, ose e kundërshtueshme, dhe ju pranoni të hiqni dorë, dhe në këtë mënyrë hiqni dorë, çdo të drejtë ligjore ose të barabartë ose mjet juridik që keni ose mund të keni kundër SPELDOME.COM në lidhje me to, dhe pranoni të zhdëmtoni dhe mbani SPELDOME.COM, Pronarët/Operatorët e saj, filialet, dhe/ose të licencuesit, i padëmshëm në masën më të plotë të lejuar nga ligji në lidhje me të gjitha çështjet që lidhen me përdorimin tuaj të faqes.

F. SPELDOME.COM ju lejon të lidheni me materialet në faqen e internetit për personale, vetëm për qëllime jo komerciale. SPELDOME.COM rezervon të drejtën të ndërpresë çdo aspekt të faqes së internetit SPELDOME.COM në çdo kohë.

6. Mohim garancie
JU PAJTOHET QË PËRDORIMI JUAJ I FAQIT TË FAQIT TË SPELDOME.COM DO TË BËHET NË RREZIKUN TUAJ VETËM. NE SHTESIN E PLOTE TE LEJUAR ME LIGJ, SPELDOME.COM, OFERTËT E SAJ, DREJTORËT, PUNONJËSIT, DHE AGJENTËT HEQEN TË GJITHA GARANCITË, TË SHPREHUR APO TË nënkuptuara, NË LIDHJE ME FAQIN DHE PËRDORIMI JUAJ. SPELDOME.COM NUK BËN ASNJË GARANCI OSE PËRFAQËSIM RRETH SAKTËSISË OSE PLOTËSISË SË PËRMBAJTJES SË KËSAJ Sajti OSE PËRMBAJTJES SË SITEVE TË LIDHUR ME KËTË FAQ DHE ASNJË PËRGJEGJËSI APO PËRGJEGJËSI (Unë) GABIME, GABIME, OSE PASAKTËSI TË PËRMBAJTJES, (II) LËNDIM PERSONAL APO DËM PRONËSOR, TË ÇDO NATYRE QË QOFTË, REZULTATE NGA QASJA JUAJ DHE PËRDORIMI I FAQIT TONË, (III) ÇDO QASJE TË PAAUTORIZUARA NË OSE PËRDORIM I SERVERËVE TONË TË SIGURT DHE/OSE NDONJË DHE TË GJITHË INFORMACION PERSONAL DHE/ose INFORMACION FINANCIAR TË RUAJTUR Aty, (IV) ÇDO NDËRPRERJE OSE NDËRPRERJE TË TRANSMETIMIT NË OSE NGA faqja jonë e internetit, (IV) NDONJE BUG, VIRUSET, KUAJ TROJANE, OSE TË Pëlqyera që MUND TË TRANSMETOHET NË OSE NË FAQEN TONË NGA NDONJE PALË E TRETË, DHE/OSE (V) NDONJË GABIME APO MËSHTIM NË NDONJË PËRMBAJTJE OSE PËR NDONJË HUMBJE APO DËM TË ÇDO LLOJI TË PASUR SI REZULTATE TË PËRDORIMIT TË ÇDO PËRMBAJTJES SË POSTUR, ME EMAIL, TRANSMETUAR, OSE PËR TË NDËRSHËM TË DISPOZIME NË FAQEN E FAQES SELDOME.COM. SPELDOME.COM NUK GARANTON, MIRATOJE, GARANCI, OSE MERRNI PËRGJEGJËSI PËR ÇDO PRODUKT APO SHËRBIM TË REKLAMUAR APO OFERTUAR NGA NJË PALË E TRETË PËRMES FAQIT TË FAQIT TË SPELDOME.COM OSE NDONJË FAQE TË HYPERLINDUR APO TË PARAQITUR NË NDONJË BANNER TJETËR, DHE SPELDOME.COM NUK DO TË JETË PALË OSE NUK DO TË JETË PËRGJEGJËSI PËR MONITORIMIN E ÇDO TRANSAKSIONI MIDIS JU DHE FURNIZUESVE TË PALËVE TË TRETA TË PRODUKTEVE OSE SHËRBIMEVE. SI ME BLERJEN E NJË PRODUKT APO SHËRBIM NË ÇDO MJETET APO NË ÇDO MJEDIS, DUHET TË PËRDORNI GJYKIMIN TUAJ MË TË MIRË DHE KUJDES KU DUHET.
7. Kufizimi i përgjegjësisë
NE ASNJE RAST DO TE SHPELDOME, OFERTËT E SAJ, DREJTORËT, PUNONJËSIT, OSE AGJENTË, TË PËRGJEGJË NDAJ JU PËR ÇDO DIREKT, INDIREKT, INCIDENTALE, SPECIALE, Ndëshkues, OSE DËME PASOJËSE ÇFARË QË RRJETON NGA NDONJË (Unë) GABIME, GABIME, OSE PASAKTËSI TË PËRMBAJTJES, (II) LËNDIM PERSONAL APO DËM PRONËSOR, TË ÇDO NATYRE QË QOFTË, REZULTATE NGA QASJA JUAJ DHE PËRDORIMI I FAQIT TONË, (III) ÇDO QASJE TË PAAUTORIZUARA NË OSE PËRDORIM I SERVERËVE TONË TË SIGURT DHE/OSE NDONJË DHE TË GJITHË INFORMACION PERSONAL DHE/ose INFORMACION FINANCIAR TË RUAJTUR Aty, (IV) ÇDO NDËRPRERJE OSE NDËRPRERJE TË TRANSMETIMIT NË OSE NGA faqja jonë e internetit, (IV) NDONJE BUG, VIRUSET, KUAJ TROJANE, OSE TË NGJASHME, TË CILAT MUND TË TRANSMETOHET NË OSE PËRMES FAQIT TONË NGA ÇDO PALË E TRETË, DHE/OSE (V) NDONJË GABIME OSE LËSHTIM NË ÇDO PËRMBAJTJE OSE PËR NDONJË HUMBJE APO DËM TË ÇDO LLOJI TË PASUR SI REZULTAT I PËRDORIMIT TË TUAJ TË CDO PËRMBAJTJES SË POSTUR, ME EMAIL, TRANSMETUAR, OSE PËR TË NDËRSHËM TË DISPOZOHEN NËPËRMJET FAQIT TË SPELDOME, NËSE BAZOHET NË GARANCI, KONTRATA, DETYRIMI, OSE NDONJE TEORI TJETER JURIDIKE, DHE NËSE APO KOMPANIA ËSHTË KËSHILLUAR PËR MUNDËSINË E DËMEVE TË KËSHTA. KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË SË MË SHPËRME DO TË ZBATOHET NË SHTËPINËN MË TË PLOTË TË LEJUAR NGA LIGJI NË JURISDIKSIONIN E ZBATUAR.

JU PRANONI SPECIFIKIM SE SPELDOME.COM NUK DO TË JETË PËRGJEGJËS PËR DORËZIMET E PËRDORËSVE OSE shpifjet, fyese, OSE SJELLJE E PALIGJSHME E NJË PALËS SË TRETË DHE QË RREZIKU I DËMIMIT APO TË DËMIMIT NGA SISTEMAT E MIRË MBREHET PREJ TIJ.

8. Dëmshpërblimi
Ju pranoni të mbroni, dëmshpërblejë dhe mbaj të padëmshme SPELDOME.COM, korporatën e saj mëmë, oficerë, drejtorët, punonjësit dhe agjentët, nga dhe kundër çdo pretendimi, dëmet, detyrimet, humbjet, detyrimet, kostot apo borxhet, dhe shpenzimet (duke përfshirë por pa u kufizuar në tarifat e avokatit) që dalin nga: (i) përdorimin dhe aksesin tuaj në faqen e internetit SPELDOME.COM; (ii) shkeljen tuaj të çdo kushti të këtyre Kushteve të Përdorimit; (iii) shkeljen tuaj të çdo të drejte të palës së tretë, duke përfshirë pa kufizim çdo të drejtë autori, prone, ose të drejtën e privatësisë; ose (iv) çdo pretendim që një nga Parashtresat tuaja të Përdoruesit i ka shkaktuar dëm një pale të tretë. Ky detyrim i mbrojtjes dhe dëmshpërblimit do t'i mbijetojë këtyre Kushteve të Shërbimit dhe përdorimit tuaj të faqes së internetit SPELDOME.COM.
9. Aftësia për të pranuar Kushtet e Përdorimit
Ju pohoni se jeni ose më shumë se 18 vjeç, ose një i mitur i emancipuar, ose posedojnë pëlqimin ligjor të prindërve ose kujdestarit, dhe janë plotësisht të aftë dhe kompetent për të hyrë në kushtet, kushtet, detyrimet, pohimet, përfaqësime, dhe garancitë e përcaktuara në këto Kushte të Shërbimit, dhe për t'iu përmbajtur dhe respektuar këto Kushte të Shërbimit. Në çdo rast, ju pohoni se jeni mbi moshën 13, pasi faqja e internetit SPELDOME.COM nuk është menduar për fëmijët nën 13. Nëse jeni nën 13 vjeç, atëherë ju lutemi mos përdorni faqen e internetit SPELDOME.COM - ka shumë faqe të tjera të internetit të shkëlqyera për ju. Flisni me prindërit tuaj se cilat faqe janë të përshtatshme për ju.
10. Detyra
Këto Kushte Përdorimi, dhe çdo të drejtë dhe licencë të dhënë sipas kësaj, nuk mund të transferohet ose caktohet nga ju, por mund të caktohet nga SPELDOME.COM pa kufizim.